Vipassana Research Center
MITRA Upakram

     Connect with Mitra Upakram   Connect with Mitra Upakram  Video  
Designation Name Mobile LandLine Email Id Address
DYDE Mr Sudhakar Banate 9158989888 02402331034 xxxxxx Regional Deputy director office,Aurangabad
DIVISIONAL HEAD Mr. Chandrashekhar Dahiwale 9423148636 (0240) 240-2636 shekhar.dahiwele@gmail.com 27 Gitanjali, Vidyut Colony, Begampura, Aurangabad
CEO Shri. S. K. Bankar NA 0240-2331291 ceozp.aurangabad@maharashtra.gov.in NA
EO SECONDARY Mr. P. B.Chavan 9545645412 0240-2334112 rmsaaurangabad@gmail.com NA
DISTRICT CORDINATOR Mr. Khodkar 9763476017 NA NA NA
CORDINATING AT Shri. Sushilkumar Mansinga 9325235999 0240-2377291 nikitamansingka@gmail.com NA
DISTRICT REPRESENTATIVE 1 Shri. Yogesh Karsan Patel 9422211355 NA patelganesha@yahoo.com NA
DISTRICT REPRESENTATIVE 2 Smt. Shobha Prakash Gawali 9850571275 NA shobhagawali@gmail.com NA